Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Podniková kultura

Zrcadlo - RSS
Podnikovou kulturu lze chápat jako systém hodnot a norem účelového společenství podniku. Při studiu literatury na téma podniková kultura lze narazit na dva různé pohledy zkoumání podnikové kultury:

1) Podniková kultura jako výsledek spontánního chování lidí účastnících se dění ve firmě i lidí vně firmy. Podniková kultura je v tomto případě jakousi směsicí návyků a pravidel chování všech jejích prvků (členů), kterou nelze regulovat a usměrňovat potřebným směrem - tj. k dosažení firemních cílů. Proto tato varianta není z hlediska naplnění firemních cílů přijatelná.

2) Podniková kultura jako výsledek cíleného snažení a působení managementu na zaměstnance i okolí mající jakýkoli vztah s firmou. Tato varianta je pro management firmy optimální, protože umožňuje cíleně přizpůsobovat podnikovou kulturu tak, aby odpovídala potřebám a cílům firmy.

Uvedené teoretické přístupy však reprezentují dvě krajní polohy tvorby podnikové kultury. Reálně použitelné řešení pro tvorbu podnikové kultury se však nachází někde mezi těmito dvěma extrémy - tj. určitý kompromis mezi spontánní podnikovou kulturou a podnikovou kulturou vnucenou managementem. Protože je úspěch zavedení nové či změny stávající podnikové kultury do značné míry závislý na pochopení a podpoře ze strany zaměstnanců je důležité, aby management dodržoval některá důležitá pravidla:

- management musí mít jasnou představu o budoucí strategii firmy jejíž nedílnou součástí je formulace žádoucí podnikové kultury,
- strategii firmy musí konkretizovat do podoby jednotlivých konkrétních kroků, které povedou k naplnění cílů stanovených strategií,
- nutnost včasného a objektivního informování zaměstnanců o jednotlivých krocích,
- zdůvodnění a vysvětlení jednotlivých kroků zavádění či změny podnikové kultury pracovníkům firmy i širší veřejnosti,
- dohled nad důsledným dodržováním jednotlivých kroků vedoucích ke změně či tvorbě podnikové kultury jak ze strany zaměstnanců, tak i managementu - management musí jít příkladem zaměstnancům,
- využití motivačních a stimulačních prvků při prosazování žádoucí podnikové kultury a v případě nutnosti přistoupení i k sankcím,
- podniková kultura by měla tvořit logicky uspořádaný a harmonický komplex požadavků na všechny pracovníky firmy,
- nutnost brát ohled na vyšší formy kultur (národní kultura a náboženská kultura),
- dodržování základních etických hodnot a norem.

Podniková kultura zahrnuje zejména:


- vztah k okolnímu světu,
- podnikové představy o povaze člověka a příčinách jeho jednání,
- představy o povaze mezilidských vztahů,
- představy o tom, co je správné a co ne.

Kam dál?
Silná a slabá podniková kultura

Čerpáno z těchto zdrojů.

Štítky: ,

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Podniková kultura


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku