Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Imigranti, lidská práva a naše pokrytectví

Zrcadlo - RSS
Pokud budete veřejně prohlašovat: "Imigranty tu nechceme, ať se vrátí, odkud přišli.", společnost Vás označí za extrémistu. Budete-li tvrdit, "Jsem tolerantní, nemám nic proti cizincům." a podpoříte zákony, které prakticky znemožní imigrantům z neoblíbených zemí tu pobývat, jste pro většinu národa rozumným politikem. Co extrémista na plnou hubu říká, to pohoršený politik hlavního proudu převádí do legislativy. Přitom sdělení obou je stejné: "Nic ve zlým proti turistům, když se sem chtěj podívat, jenže není možný tady žít a taky pracovat..."

Nejsem právník. Jsem obyčejný člověk, který má za to, že co je jasně psáno, to by mělo platit. Je-li např. v Listině základních práv a svobod napsáno, že Trest smrti se nepřipouští, nemám o čem meditovat. Státy, kde se popravuje, porušují Listinu a basta.

Listina základních práv a svobod: Cár papíru?


Listina základních práv a svobod je součástí ústavy České republiky, tzn. je nad zákony této země.

Pojďme se nyní podívat na pasáže, které lze vztáhnout na imigranty.

Článek 1
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.


Článek 3
(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.


Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.


Článek 14
(1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
...
(3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody.


Dle mého názoru má každý, kdo si přečetl tyto řádky, jasno.

Jak vítá EU cizince: Citace ze stránek Ministerstva vnitra

Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších schengenských hranicích.

Hraniční kontrola spočívá v tzv. důkladné kontrole, při které se ověřuje totožnost státních příslušníků třetích zemí na základě kontroly platnosti předloženého cestovního dokladu a současně splnění všech podmínek pro vstup na území Schengenu, tj.:
- mají platný cestovní doklad nebo doklady, které je opravňují k překročení hranice,
- mají platné vízum, pokud je požadováno, (vízum se nevyžaduje, jde-li o držitele platného povolení k pobytu),
- zdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu a mají zajištěny dostatečné prostředky pro obživu...


Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému inspektorátu cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR.

Pár příkladů další buzerace

Náležitosti žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů

(1) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit
a) cestovní doklad,
b) doklad potvrzující účel pobytu na území,
c) prostředky k pobytu na území,
d) doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
e) fotografie; to neplatí, pokud bude pořizován obrazový záznam cizince.

(2) K žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání je cizinec povinen předložit ... povolení k zaměstnání nebo v žádosti uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce o takové povolení požádal...


Účelem tohoto textu nebylo podat vyčerpávající informace o tom, co všechno musí cizinci absolvovat ani jsem nechtěl propagovat otevření hranic pro všechny (to ostatně kvůli EU nejde).

Jen jsem Vás chtěl přimět k zamyšlení, zda není konečně čas odhodit pokrytectví a říct natvrdo, že Listinu nedodržujeme a imigranty tady nechceme.

Zdroje, kde najdete podrobnější informace:
Listina základních práv a svobod
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky


Přečtěte si také článek Schengen - naše zkušenost.
Emil proti cizincům nic nemá.
Stránky komiksu Vesnička

Štítky:

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Imigranti, lidská práva a naše pokrytectví


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku