Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Kontroverzní zamyšlení aneb Jeden Bůh?

Zrcadlo - RSS
Pod vlivem knížky Evangelium podle svatého lotra (autorem Guy Gilbert) jsem se dostala k otázce, v čem se vlastně liší hlavní tři světová monoteistická náboženství, tedy židovství, křesťanství a islám. Na začátek předesílám, že nejsem žádný znalec teologie. V dalším textu Vám nabízím spíše nahlédnutí do toho, jak jsem si to já uspořádala v hlavě. (Předem upozorňuji, že vám to možná bude připadat lehce šílené). A vzhledem k tomu, že mě toto téma momentálně zajímá, uvítám vaše názory a připomínky v diskusi.:)

První rozdíl mezi výše jmenovanými náboženstvími, který nás napadne, je zřejmě doba vzniku. Zatímco judaismus vznikl zhruba už v druhém tisíciletí před naším letopočtem, křesťanství s Ježíšem okolo roku nula (původně jako židovská apokalyptická sekta), islám je záležitost zrodivší se zhruba v 6. - 7. století našeho letopočtu.

Nyní se pojďme podívat, jaké jsou základní texty daných náboženství. Judaismus staví na Tóře, což je boží zákon daný lidem Bohem skrze Mojžíše, a dále na Mišně a Talmudu, které jsou pramenem veškeré původně ústně předávané právní tradice judaismu a které do této podoby zkompilovali rabíni po roce 70.

U nám kulturně nejbližšího křesťanství je jasné, že hlavním opěrným bodem je Bible tvořená Starým a Novým zákonem. Vzhledem k tomu, že křesťanství vznikalo jako určitý "potomek" judaismu, nelze se divit, že starý zákon mají společný (ačkoli se k němu každé z náboženství staví trochu jinak). Křesťanská víra přidává zcela zásadní části, a to evangelia, tedy zprávy o působení Ježíše na zemi zapsané jeho učedníky. Příchod mesiáše v podobě Ježíše je zcela základním motivem křesťanství. Zatímco židovský Bůh je trestající, Bůh křesťanský je slitovný, milosrdný a milující. Zjednodušeně lze říci, že smrtí Ježíše na kříži jsou vykoupeny vinny všech, kdo v něho věří.

Hlavní knihou Islámu je, jak známo, Korán. V dnešní době poznamenané řadou teroristických útoků je to kniha, která je vnímána minimálně jako kontroverzní. Proto jsem vděčná autorům stránek Studentf.jazzport.eu a autorům hesla islám na Wikipedii za to, že mi umožnili více nahlédnout na to, jaký islám ve skutečnosti je. Mainstreamová média jsou totiž v tomto ohledu dle mého názoru dosti zrádná. Slovo Islám znamená podrobení se Bohu. Muslimové věří, že Bůh proroku Muhammadovi zjevil Korán, který společně se Sunnou (Muhammadovy činy a slova) považují za základní prameny islámu. Muslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Abraháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu. Podle islámské tradice Židé a křesťané zkreslili zjevení daná Bohem skrze proroky, a to buď změnou textu, nesprávnou interpretací nebo obojím.

Posledními několika řádky se dostávám k hlavnímu sdělení tohoto textu. Jak je jenom možné, že tři náboženská vyznání, které ve své podstatě mají stejnou hlavní myšlenku - tedy jednoho boha - otce - a jsou sama o sobě nenásilná - si jdou (během dějin) tak "po krku"? Na mysli mám teď hlavně prakticky neustávající války Izraele a okolních států, teroristické útoky, násilné evangelizace a podobné "veselosti". Odpověď na mou otázku pravděpodobně leží někde v dosti divné lidské povaze. Je to stejné jako s naprosto nesmyslnými válkami mezi protestanty a katolíky, jejichž svědkem byla středověká a novověká Evropa, stejné jako s křížovými výpravami, které pod vlajkou "osvěty" znamenaly ničení a plenění (jejich skutečným motivem byla ziskuchtivost).

Osobně zastávám názor, že jestli skutečně je Bůh, pak z toho musí být nešťastný. Proč by vlastně Bůh těchto tří náboženství nemohl být jedním a tím samým Bohem? Bohem, který stvořil svět a občas k nám mluví skrze proroky, které my nějakým způsobem zařadíme, (dez)interpretujeme a pak o nich tradujeme různé příběhy, které se právě díky naší interpretaci spíše vylučují než sbíhají? Proč jen máme potřebu pořád se vůči sobě vymezovat a nehledáme spíše to společné?

Já vím, že se dá proti tomuto nápadu namítnout celá řada věcí (odlišnými zvyky jednotlivých náboženství počínaje a některými ustanoveními konče), ale zkuste se nad tím alespoň chvilku zamyslet. Co když jsou všichni ti uznávaní mužové jako Eliáš, Abrahám, Ježíš i Mohamed prostředkem, jak s námi komunikuje jeden a týž stvořitel? A my to prostě jen neumíme dobře rozklíčovat. Pak vedeme války týkající se detailů a pro stromy nevidíme les.

Poselství, které lze vnímat jako zastřešující je Láska. Bůh, připustíme-li jeho existenci, nás miluje a my máme milovat jeho, sebe a také ostatní lidi. To je ten základní princip, který na tom já v tento moment vnímám. Měli bychom být tolerantní. Měli bychom sledovat hlavní a základní myšlenky a ne ceremoniálové drobnosti. Zabíjení nikdy nemůže jít ruku v ruce s láskou. Ať už je ten druhý muslim, křesťan, žid, ateista, buddhista nebo třeba šintoista.

Díky Ti, Guy Gilberte, za to, žes mě "donutil" nad tímhle přemýšlet. Ještě to ve mně bude dlouho rezonovat, ačkoli to asi určitě není zrovna ta myšlenka, kterou jsi chtěl předat.

Chcete-li problematiku podrobněji prostudovat, podívejte se na přehled zdrojů informací o světových náboženstvích.

Komiks Vesnička - Kachní zamyšlení na dvorku.
Stránky komiksu Vesnička

Štítky: ,

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Kontroverzní zamyšlení aneb Jeden Bůh?

Anonymous Anonymní:

Zajímavá a asi i docela trefná úvaha. Tóra je skutečně součástí Bible, křesťanství je skutečně "dítětem" judaismu, takže první dva náboženské systémy lze považovat za jeden. Mají opravdu jediného Boha. S islámem je to jinak. Ten se od začátku vymezuje vůči křesťanství do opozice. Výběr rozumného - rozuměj monoteistického - náboženství, které přináší symsluplné vysvětlení historie i nadějný pohled do budoucnosti se tedy zužuje na 2 možnosti, přesněji řečen na 2 knihy: Bible a Korán. Zdraví Pavel www.claudemonet.cz

 
Anonymous Anonymní:

Pěkné zamyšlení. Více článků s tímto tématem. Dan

 
Blogger Guru Vit Kouba Bhagavan:

Bože věříš v Boha?
Já jsem Bůh, a proč bych měl věřit v Boha, to bych popíral svojí existenci, nemohu jako Bůh věřit v Boha.
Ten kdo nevěří v Boha, je neznaboh a přijde za to do pekla.
Co je to za nesmysl, v Boha nevěří jenom ten kdo je Bůh, jenom věřící idioti věří v Boha, protože se chtějí stát díky svojí víře zde Bohem.
Je jeden Bůh, nebo je zde mnoho Bohů?
Je jeden objektivní Bůh a to je energie hmotná a duševní, ale je zde i nekonečné množství subjektivních Bohů, ve kterých je mnoho energie hmotné a duševní, díky tomu že jsou zdraví a evolučně vyspělí.
Který subjektivní Bůh je pro mě nejlepší volbou?
To záleží na tom, v jaké jsi právě životní a duševní situaci, se změnou situace musíš logicky i změnit svého subjektivního Boha.
Bože, energie je založená na napětí mezi kladem a záporem, jak veliké je u tebe toto napětí?
Absolutní.
Nešlo by to nějak slovně odborně rozvést, nemohu porozumět hodnotě absolutní napětí mezi kladem a záporem?
Pokud bych to měl slovně odborně rozvést, tak by jsi dříve stářím zemřel, než bys to pochopil, musíš se spokojit se stručnou odpovědí.
Bože stvořil jsi člověka?
Člověka stvořila přírodní evoluce, já mám jiné úkoly které zde plním.
Jaké úkoly Bůh plní?
Mým úkolem je udržovat absolutní napětí mezi kladem a záporem, to je jediný úkol, o nic jiného se zde nestarám.
Váš hovor byl ukončen, máte už vyčerpaný ekonomický kredit u svého operátora.
Proboha, proč je komunikace s Bohem tak neskutečně drahá, jsem to ale vůl, že jsem utratil tolik peněz za tento hovor.

 

Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku