Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Zrcadlo | TADY uvidíš víc | Jasně a přehledně

Retro potraviny ukazují, jaké byli komunisti svině

Počet sledujících
K reálnému socialismu patří nedostatek stejně jako utopenec k pivu. Komáři před revolucí nezvládali managovat zásobování a neuměli motivovat k poskytování kvalitních služeb. Jistě, bylo co jíst. Ale jedlo se jen to, co bylo zrovna k dispozici.

Pro mladší ročníky krátce zavzpomínám.

Maso a uzeniny se vozily do prodejen pouze v určitý čas některých dnů v týdnu. Rodina obvykle vyslala svého zástupce, který začal stát frontu ještě před tím, než zboží dorazilo.

Ty nejlepší kousky byly zabaveny prodavačem, který je pak prodával pod pultem vyvoleným zákazníkům, popřípadě je uzmul pro své potřeby.

Když se člověk dostal na řadu, neměl vyhráno. Muselo totiž zbýt i na ostatní. Požadavky všemocná obsluha často patřičně zredukovala.

Soudruzi, co ten salám trochu ošidit?

Nedostatek trápil i papapáše. Oni sami měli všeho dost, ale tlak ze strany lidí vnímali.

Snažili se situaci zlepšit nejen na centrální úrovni. Podnikové rady, krajské a okresní výbory strany přijímaly spoustu závazků k práci nad plán. Byla postihována černá ekonomika.

Ale nikoho z významných soudruhů nenapadlo prosadit změkčení norem. I těm největším komunistickým sviním by asi bylo stydno, pokud by vnucovali lidem náhražky místo masa.

Úspory mohly být obří. Uzenin mohl být dvojnásobek.

Milujeme retro potraviny

Po více než čtvrtstoletí všichni žerou reklamní kampaně na retro potraviny.

Ti, kteří nejprve dlouhodobě bez skrupulí vydělávali na odporných náhražkách, teď vydělávají na návratu k předrevolučním standardům.

Ve srovnání se zlými komunisty to hodně říká o morálce českých podnikatelů a zahraničních vlastníků firem.

Komáří přešlapy

Naši komunisté nebyli žádní andílci. Ukradli, co mohli. Uměli tvrdě zatočit se svými odpůrci.

Nicméně je potřeba uvést 2 opomíjené maličkosti:

1) Při represích proti odpůrcům režimu měli (zejména v 50. letech) významné slovo sovětští poradci. Položme si otázku, zda šlo jít proti jejich doporučením.

2) Ty největší krádeže se uskutečnily v roce 1945. Pod taktovkou prezidenta Beneše proběhla konfiskace majetku etnických Němců, znárodnění dolů, velkých průmyslových podniků (v zásadě nad 500 zaměstnanců), podniků potravinářského průmyslu, akciových bank a soukromých pojišťoven (viz Wikipedie).

A je potřeba také napsat, že komáři necpali do lidí kvůli vlastnímu obohacení odpad místo potravin.

Ale dlabali na životní prostředí, otrávili řeky, zničili přirozený běh věcí. O tom možná někdy příště...

Také Vás zajímá:
Proč nefunguje komunismus? Zničí ho 1 černý pasažér
Víra v člověka = Omyl komunistů i demokratů

Štítky: , ,

AKTUÁLNĚ | Hrozí klimatická katastrofa? Je to vlastně fuk
 Hodnocení:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Retro potraviny ukazují, jaké byli komunisti svině

Anonymous Anonymní:

Zase opět tvrdá dezinformace, autor: Holden Caulfield, by se měl opravdu více zamyslet. Vypadá to, že už má jenom zachovalé některé paměťové buňky.
Benešovy dekrety byly především namířeny proti zrádcům a kolaborantům českého národa, dále byly posvěceny vítěznými mocnostmi. Takzvaní čeští Němci se téměř do jednoho přihlásili pod ochranná křídla Německa a prováděli zde diverzní činnost, včetně zabíjení čechů.
Jako kolaborantovi byl rovněž zabaven majetek i rodině Havlů, který potom protiprávně zpětně získal náš převeliký prezident humanitární bombardér Havel a jeho kamarád kníže.
Vážený pane NÁS mlčící většínu nemusíte oblbovat, zajděte si do Domova důchodců a tam Vám dají za za tyhle kecy pár přes hubu, aby se Vám rozsvítilo...

 
Blogger Holden Caulfield:

O důvodech znárodnění v roce 1945 není v článku napsáno ani písmeno.

Asi mi něco uniká...

 
Anonymous Anonymní:

Postup k socialismu od prosince 1944 k únoru 1948 byl plynulý, únor nebyl žádným zvláštním zlomem. To jenom komunisti z toho dělali zlom, aby měli svou revoluci, kterou by mohli oslavovat. Kdyby se únor 1948 nekonal, naše dějiny by se nevyvíjely jinak - Beneš by stejně podepsal komunistům cokoli a za chvíli by odstoupil ze zdravotních důvodů a presidentem by se stejně stal Gottwald a Ústava 9. května by stejně byla přijata... Ten proces byl nastartován Košickým vládním programem a umožněn byl tím, že všechny 4 (resp. se Slovenskem 6) strany souhlasily se zákazem činnosti jiných stran a se zákazem velkého množství spolků a organizací, které byly označeny za fašistické. Tím, že presidentským dekretem byla obcím vzata svoboda a znemožněny volby obecních orgánů (nově vzniklé národní výbory byly státními orgány, nevolenými, jmenovanými shora), bylo jasně předurčeno, kam vývoje povede. Bez svobodné obce totiž není svobodného státu (což bylo poněkud jinými slovy napsáno i v předrepublikové ústavě). Ten "Vítězný Únor" nebyl nijak zvlášť vítězný, nebyl skutečně žádným přelomem, natož revolucí (a nebyl to ani žádný puč).
Když jsem se díval na statistiku a grafy trestů smrti, zdála se mi únorová rekonstrukce vlády naopak zlomem k lepšímu: počet poprav začal rapidně klesat. Ale to je jen jeden úhel pohledu - i když také dost vypovídající.
Milan

 
Anonymous Anonymní:

Jaké byly ty znárodňovací předpisy v roce 1945:
50 - opatřeních v oblasti filmu
52 - o zatímním vedení státního hospodaření
78 - o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
88 - o všeobecné pracovní povinnosti
95 - přihlášení vkladů, cenných papírů a životních pojištění
100 - o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
101 - o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
102 - o znárodnění akciových bank
103 - o znárodnění soukromých pojišťoven
104 - o závodních a podnikových radách
109 - o řízení výroby
110 - o organisaci lidové a umělecké výroby
113 - o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
118 - o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
To vše bylo v roce 1945. V roce 1946 a dalších už to nešlo dělat dekrety, ale jen zákony. A tak byl pod číslem 57/1946 Sb. vydán zákon, kterým se schvalují a vyhlašují za zákon dekrety presidenta. A ve znárodňování formou právního předpisu ad hoc se pokračovalo, např. 251/1946 Sb. o vyvlastnění Pražského sanatoria, 83/1947 Sb. o sloučení některých peněžních ústavů, 139/1947 Sb. o rozdělení pozůstalostí se změdělskými podniky a zamezení drobení půdy, 142/1947 Sb. o revisi první pozemkové reformy, 146/1947 Sb. o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském atd. atp.
Posledním velkým znárodňovacím aktem byl Lex Schwarzenberg: Zákon č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. Schwarzenberský majetek byl totiž v tu dobu posledním velkým koncentrovaným majetkem nekontrolovaným státem. Po znárodnění majetku Schwarzenberkům zůstal v soukromých rukou již jen roztříštěný majetek. (I ten církevní majetek byl vlastnicky roztříštěný mezi farnosti a řády.)
Milan

 
Anonymous Anonymní:

Na komunisty pak zbylo jen "dočištění", provedené zákonem č.
114/1948 o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků
115/1948 Sb. o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském,
119/1948 Sb. o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,
120/1948 Sb. o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami,
121/1848 Sb. o znárodnění ve stavebnictví,
122/1948 Sb. o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří,
123/1948 Sb. o znárodnění polygrafických podniků,
124/1948 Sb. o znárodnění hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení,
125/1948 Sb. o znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní,
137/1948 Sb. o postátnění Českoslovesnkého rozhlasu.
No a bylo to, v podstě už nebylo komu co sebrat. Obecní majetek byl pak zestátněn k 1. 1. 1950, zbytky církevního majetku, neznárodněného podle dřívějších předpisů, byly zabrány formou náboženské matice do konce roku 1951. V padesátých letech ještě proběhlo združstevnění zemědělského podnikání a stát se zbavil jakéhokoli náznaku ekonomické konkurence.
Milan

 
Blogger Holden Caulfield:

Milane, díky za vyčerpávající informace, zajímavé počtení.

 
Anonymous Anonymní:

Tehdejší gothaj byl milionkrát chutnjší než dnešní takzvaná "šunka"!!!!!!

 


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku