Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Zrcadlo | ZDE uvidíte víc | Jasně a přehledně

Cikáni a jejich zanedbané děti - Determinismus vs. svobodná vůle

Počet sledujících
Onehdá jsem zabrousil na stránky Romea.cz - Romové online, kde publikují příslušníci této menšiny. Odkazovaly na autora, jehož článek se týkal nadměrného zařazování romských dětí do speciálních škol a dospěl k závěru, že hlavními viníky jsou rodiče.

Pojďme se krátce pomocí dvou extrémních přístupů zamyslet nad příčinami, proč sociálně vyloučení Romové zanedbávají děti. Proč, ačkoli mnohdy celá dospělá část rodiny nepracuje, nevěnují dětem svůj čas.

Jistě, peníze hrají důležitou roli. Ovšem s téměř nulovými náklady si lze s drobotinou povídat, hrát, zajistit základní hygienické úkony.

Determinismus

Determinismus (zjednodušeně) říká, že současné chování je pouhým důsledkem toho, co se stalo v minulosti. Není zde prostor pro svobodnou vůli, každé rozhodnutí vychází z předcházejícího dění.

Vše, co člověk zažil a co dostal geneticky do vínku, určuje, jak bude v konkrétní situaci jednat.

Tento názor zastávají lidé, kteří Romům (údajně) pomáhají.

Sociálně vyloučení Romové nemohou být jiní, protože sami vyrůstali ve špatných podmínkách, nezískali vzdělání a civilizační návyky.

Řešením je dlouhodobá podpora bez aktivního tlaku na změnu. V průběhu desítek let za pomoci integrace do většinové společnosti mají přicházet pozitivní impulsy, které následně způsobí odklon od zanedbávání dětí.

Svobodná vůle

Svobodná vůle je protikladem k determinismu.

Má-li člověk svobodnou vůli, je samozřejmě při svém rozhodování ovlivněn minulostí. Ale zároveň si může sám vybrat, jak v konkrétní situaci jednat. Může aktivně utvářet svůj život.

Odpovědné orgány a neziskový sektor podceňují sociálně vyloučené Romy.

Dělají z nich větší pitomce (omlouvám se za vulgarismus), než skutečně jsou. Nepřiznávají jim svobodnou vůli. Nejsou dle jejich názoru tak na výši, aby mohli měnit své chování.

Přitom jde pouze o to pozitivně motivovat.

Každý člověk rád udělá, co mu přinese výrazný prospěch. V případě Cikánů je potřeba dodat, že se musí jednat o prospěch ve velmi krátkém časovém horizontu.

Závěrem

Začněme stavět na důvěře. Nebojme se vyžadovat změny, které budou směřovat ke zlepšení situace konkrétních lidí.

Nikdo nechce trpět. Rodiče, pokud nejsou absolutní hovada, chtějí pro své děti vše dobré. Vycházejme z toho.

Související text:
Cikáni stavějí barák – Sledujte v TV novou reality show!

Štítky: ,

ZRCADLO AKTUÁLNĚ | Česká televize je na dobré cestě
 Hodnocení:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Cikáni a jejich zanedbané děti - Determinismus vs. svobodná vůle

Blogger CatCatherine25:

Děti se rodí do určitých sociálních podmínek.Pokud jsou tyto podmínky extrémně nepříznivé, nelze očekávat, že se budou optimálně vyvíjet.Mnoha neromským dětem se často věnuje celá rodina, pečují o ně rodiče i prarodiče a snaží se je vychovávat a rozvíjet jejich schopnosti.
Romské děti jsou často ponechány samy sobě, nikdo s nimi pořádně nemluví, nezpívá jim, nevytváří u nich hygienické návyky. Co zanedbají rodiče, to musí dohnat škola. Zvláštní škola ( nyní přejmenovaná na základní školu praktickou) k tomu vytváří velmi vhodné podmínky: ve třídě je menší počet žáků, učí je kvalifikovaní speciální pedagogové. V žádném případě to není diskriminace, je to vysoký nadstandard.
Romské děti potřebují hlavně ranou péči a předškolní vzdělávání, aby se s jejich výchovou nezačínalo až někdy po 6.- 7.roce života. Pak se budou i lépe zařazovat do školy a méně jich bude potřebovat speciální péči. Rodičům, kteří se o své děti nebudou řádně starat, by měly hrozit finanční sankce, protože pro dobré slovo svoje chování asi nezmění.

 
Blogger Holden Caulfield:

Děti tráví ve škole a na organizovaných volnočasových aktivitách zlomek svého času.

Pokud zůstane přístup rodičů stejný, pak i maximální možná snaha učitelů a sociálních pracovníků situaci zlepší pouze nepatrně.

 


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku