Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Osmiletá gymnázia: Pro koho jsou vhodná?

Zrcadlo - RSS
Úvahy o tom, zda mít nebo nemít osmiletá gymnázia provázejí českou společnost už dlouho. V tomto článku bych chtěla shrnout svůj pohled na danou problematiku a nabídnout pár rad rodičům, kteří uvažují nad tím, zda právě pro jejich potomka je gymnázium už po 5. třídě vhodná volba.

Z mého úhlu pohledu osmiletá gymnázia existují proto, aby vzdělávala žáky s nadprůměrnými schopnostmi a dala jim možnost rozvinout jejich potenciál v prostředí, kde se setkávají s vyššími nároky na výkon (ale i jiné věci, např. samostatnost), než je tomu na běžných základních školách. Děti jsou součástí kolektivu, kde vládne vyšší konkurence, čímž mohou být také více motivovány k učení. Získají hlubší a širší znalosti než na ZŠ, protože zde není třeba při výuce brát ohled na slabé žáky, a tak je více prostoru pro nové znalosti, pokládání otázek nebo různé projekty. Tyto podmínky mohou být pro některé děti dobré, pro jiné nikoli. Podsatné je sledovat, zda má dítě intelektovou kapacitu, aby zvládlo nároky gymnázia a zda je na takový přechod vybaveno emočně a sociálními dovednostmi. Osobně si také myslím, že by měla být osmiletá gymnázia spíše pro děti, které jsou na ZŠ nešťastné, protože jim neposkytuje dostatečnou úroveň stimulace, než pro ty, které jsou na ZŠ spokojené.

Má jít mé dítě na osmileté gymnázium?


Rodiče jsou velmi důležitým prvkem celého systému vzdělávání, protože jsou to právě oni, kdo rozhodují o tom, na jakou školu své dítě zapíší či jaké přijímací zkoušky podstoupí. Hodnotit své dítě objektivně je samozřejmě obtížné. Pro přiblížení se k takovému hodnocení situace a dítěte může být dobré realizovat tyto kroky:

1. krok
Udělejte si brainstorming na téma "Proč chci, aby moje dítě šlo na osmileté gymnázium? Proč mě to vůbec napadlo?"
Zapište všechny nápady, které k tomuto tématu máte. Nic necenzurujte. Pak si udělejte pauzu, nadechněte se a zkuste si u kafe o tom, co jste napsali, podrobněji zapřemýšlet. Co je pro vás jak důležité? Prodiskutujte to s partnerem, sdělte si navzájem svoje úvahy. Uvažujete tak, aby výsledek byl dobrý pro dítě?

2. krok
Tyto konkrétní otázky by měly být vodítkem k rozhodnutí, zda může být přechod na osmileté gymnázium pro vaše dítě užitečný:

* Jak mu to jde v kterých předmětech? Co ho baví? Má v něčem potíže? V čem? Jakou roli jeho klady a zápory mohou hrát při přechodu na gymnázium a v následném fungování na gymnáziu?
* Co ho motivuje ke školnímu výkonu? Jde mu o známky nebo o poznávání?
* Kolik času věnuje domácí přípravě? Je zde rezerva na případné zvýšení domácí přípravy při přechodu na gymnázium? (Tak, aby dítě mělo nějaký volný čas a možnost realizovat se ve svých koníčcích!)
* Jak to má vaše dítě s emocemi a sebevědomím? Zvládne se bez větších obtíží přizpůsobit novému prostředí a požadavkům? Ustojí případné vyšší nároky a zhoršení známek?
* Jaké má vztahy v současném kolektivu? Dokáže si vybudovat dobrou pozici v novém kolektivu, ve třídě, kde budou děti minimálně stejně úspěšné jako je ono samo?
* Vyvolal by případný přechod dítěte na gymnázium ve vaší rodině nějaké problémy? Jak by to bylo např. s dojížděním...? Existují nějaká další negativa? Jak byste je řešili?

3. krok
Pokud jste po zvážení výše uvedeného dospěli k názoru, že osmileté gymnázium je pro dítě vhodné, promluvte s ním o tomto svém nápadu. Jeho reakce je důležitá. Nechte mu čas na rozmyšlenou a na to, aby si na danou myšlenku zvyklo. Nenuťte ho, zkuste mu to spíše nabídnout. Jděte se podívat na den otevřených dveří. Poskytněte dítěti všechny relevantní informace, které je dle vašeho názoru schopné vstřebat. Konečné rozhodnutí by mělo být nejlépe společné.

Můj názor je, že i pro velmi šikovné dítě může být za některých okolností přechod na osmileté gymnázium spíše pohromou než změnou k lepšímu. Vždy je třeba zvažovat potenciál dítěte po rozumové, ale také po citové a sociální stránce. Zůstat na základní škole, mít v klidnějším a méně konkurenčním prostředí možnost si "dovyvinout" např. určité sociální dovednosti nebo získat větší emoční stabilitu může být dobré zvláště pro děti, které jsou v některém směru nevyzrálé. Na gymnázium pak bez potíží mohou jít po absolvování devítileté docházky do základní školy. Netlačte proto příliš na pilu, neorientujte se podle prestiže. Nejdůležitější je přece štěstí vašeho dítěte. To nestojí a nepadá s tím, na kterou školu chodí. Důležité je, aby se po všech stránkách mohlo rozvíjet a stávat se stále lepším člověkem. Kvalitní základní škola může v tomto směru nabídnout někdy více než nejprestižnější gymnázium.

Kam dál?
Kariéra: Volba povolání a její zapeklitost

Štítky: ,

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Osmiletá gymnázia: Pro koho jsou vhodná?


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku