Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač

Chráněná krajinná oblast Jeseníky

Zrcadlo - RSS
Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na rozloze 740 km2 na území okresů Šumperk, Bruntál a později Jeseník. Jejím posláním je udržovat a zlepšovat dochované přírodní hodnoty v celém jejich spektru, zachovat krajinný ráz charakterizovaný vysokou lesnatostí, morfologickou členitostí masivu Hrubého Jeseníku a historickou strukturou osídlení.

Jeseníky jsou velmi starým pohořím, byly vyvrásněny již v prvohorách. Na jejich dalším utváření se podílela celá řada horotvorných pochodů. Zvláštní význam pro konečnou modulaci povrchu hor i pro vývoj a složení rostlinných a živočišných společenstev mělo střídající se období zalednění a opětovného ústupu ledovce ve starších čtvrtohorách.
Masiv Hrubého Jeseníku je rozvodím Baltského a Černého moře a důležitou vodohospodářskou oblastí. Pramení zde řeky Desná, Bělá, Opava a Moravice se svými přítoky. Významné jsou i jsou i minerální a léčivé prameny, zejména v okolí Karlovy Studánky a Velkých Losin. Klimaticky lze Jeseníky zařadit do chladné a vlhké oblasti.
I když Hrubý Jeseník nedosahuje velehorských výšek, nachází se zde některé rostlinné a živočišné druhy arktické a alpinské, navíc sem pronikají prvky květeny karpatské a i některé druhy teplomilné. Proto jsou tyto unikátní společenstva rostlin a živočichů chráněná v reprezentativní síti zvláště chráněných území, zejména v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz a rašeliniště Skřítek. Diferencovaná ochrana území je stanovena rozdělením plochy CHKO do jednotlivých zón a plánem péče o celou oblast.

Hrady a zámky v oblasti:

Bruntál - Renesanční zámek s barokními prvky.
Velké Losiny - Složitý zámecký komplex s parkem v širokém údolí opodál obce Losiny.
Sovinec - Komplex hradu (pevnosti) na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku.

+ spousta dalších hradů, zámků a hlavně zřícenin

Rozhledny:

Praděd: Nejvyšší hora Moravy drží hned několik rekordů. V minulosti na jejím vrcholu stála nejvýše položená rozhledna na území naší republiky a současně se pokládala i za stavbu nejmohutnější. Stavěla se nejdelší dobu, nejdéle čekala na své otevření a nakonec se proměnila v největší hromadu trosek, jakou kdy naše hory viděly. Habsburská věž, jak ji autor nazval připomínala spíše hrad než rozhlednu. Měla být 32,5 m vysoká, s restaurací v přízemí, s pokoji pro hosty a hlavní vyhlídkou ve výšce sedmého patra.Práce začaly v roce 1904 a teprve v roce 1912 proběhla tolik očekávaná kolaudace. Již v roce 1926 započala rekonstrukce a ta si vyžádala dalších osm let stavebních prací. Po válce však nezbývaly peníze na údržbu a za přispění vandalů věž rychle chátrala. Než se podařilo prosadit plán záchranných prací, rozhledna se 2. května 1959 zřítila. V roce 1970 se započalo se stavbou 162 m vysokého televizního vysílače. Ten byl pojat jako víceúčelová stavba. Návštěvníkům v současné době slouží vyhlídková terasa ve výšce 70 m a je nejvýše položeným vyhlídkovým zařízením v celé republice.

Zlatý Chlum:

Vrchol Zlatého chlumu dominuje oblasti Jesenicka a tak není divu, že již před sto lety zlákal stavitele rozhleden. Významnou roli sehrálo i to, že v Jeseníku (tehdejším Frývaldově) sídlilo ústředí MSSGV, (Mährisch-Schlesischer Sudetengebirgsverein), Moravskoslezského sudetského horského spolku a sousední Gräfenberk (Lázně Jeseník) patřil k vyhledávaným lázeňským místům. V roce 1899 se přistoupilo k výstavbě 26 m vysoké kamenné věže. A jak v údolí poznáte, že je rozhledna otevřena? Tak jako před sto lety, podle vyvěšeného praporu.

Štítky:

Přečtěte si některý z čerstvých článků:
 Spokojenost?

Diskuse o článku Chráněná krajinná oblast Jeseníky


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku