Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Poutač - Psycholog v Pardubicích

Eli Ginzberg: Vývojově-psychologická teorie volby povolání

Mikroblog
Před nějakou dobou jsem se tady na blogu zabývala volbou profesní kariéry. Dnes bych se chtěla k této problematice krátce vrátit, podívat se do historie a poreferovat o začátcích vývojově-psychologické teorie volby povolání.

Mezi průkopníky vývojově-psychologické teorie volby povolání patřil kolem poloviny 20. století psycholog Eli Ginzberg, který spolupracoval se sociologem S. W. Ginzburgem, ekonomem S. Axelrodem a psychiatrem, J. L. Hermem.

Základní poznatky o volbě povolání


- Volba není jednorázový akt a rozhodnutí, ale je to ireverzibilní – nenávratný proces,
- rozhodnutí, která následují po první volbě povolání, jsou sérií kompromisů mezi přáními, schopnostmi, zájmy a možnostmi jedince,
- nenávratnost je zdůvodněna tím, že finanční a časové investice v pozdějších fázích volby povolání jsou tak velké, že za normálních okolností není možné původní volbu změnit.

Proměnné, které jsou dle Ginzberga pro volbu povolání zásadní

a) Faktor reality – jedinec musí pod tlakem reality dospět k nějakému rozhodnutí,
b) faktor učení – ovlivňuje vzdělávací proces, který svou kvantitou a kvalitou působí na rozsah a typ rozhodování,
c) emocionální faktory – hrají roli v odpovědích jedince na tlak prostředí,
d) faktory osobních hodnot – různé hodnoty se manifestují v různých povoláních.

Ginzberg a spolupracovníci rozlišují následující stádia vývoje přístupu k volbě povolání

1) Období volby ve fantazii

- rané dětství – 10-11 let,
- děti se ještě dostatečně neorientují v realitě, uvažují a rozhodují se impulzivně na základě přání, mají představu, že mohou dělat jakékoli povolání.

2) Období pokusné problémové volby

- zájmová fáze (11.-12. rok) – děti rozlišují zajímavé – oblíbené a nezajímavé – neoblíbené činnosti,
- orientace na schopnosti (13.-14. rok) – přibývá kritérium schopností,
- orientace na hodnoty (15.-16. rok).

3) Období realistické volby (od 17.-18. roku)

- explorace – hledání a první pokusy v rámci zvoleného povolání, jedinec realisticky využívá zpětnou vazbu, kterou dostává od svého okolí,
- krystalizace – stabilnější volba, člověk objevil přijal určitý vzor povolání,
- specifikace – završení procesu volby, volba profesní specializace a postavení v profesi.

Kam dál?

Kariéra: Volba povolání a její zapeklitost

Psycholog a psychoterapie v Pardubicích

Použitá literatura:
KOŠČO, J., (1987). Poradenská psychológia. Bratislava : SPN.

Štítky: ,

 Místo pro Vaše hodnocení:
Zrcadlo aktuálně: Mladí a jejich sympaticky naivní boj o štěstí

Diskuse o článku Eli Ginzberg: Vývojově-psychologická teorie volby povolání


Tady může být Váš názor.

Poslat komentář
<<<  Zpět na titulní stránku