Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace
Zrcadlo - Pro lidi, kteří myslí vlastní hlavou.

Zrcadlo: 03/2011 - Stránka z Archívu

VRS a Billboard: Jak jsou na tom české výměnné reklamní systémy?

Myšlenka výměnné reklamy mi byla vždycky sympatická. V ideálním případě by mělo obrovské množství uživatelů zajistit viditelnost Vašeho banneru na přesně vymezených webech a umožnit vytvoření sítě, kde na sebe budou cizí lidé odkazovat na základě oborové příbuznosti.

Česká republika je bohužel pro realizaci tohoto ideálu moc malá. V současné době na poli výměnné bannerové reklamy u nás zůstali jen 2 velcí hráči, kteří umí každý den udělat více než milion impresí (zobrazení bannerů). Jsou to Billboard.cz a VRS.CZ.

Co mají společné? Profesionální a rychlý přístup nejen k velkým, ale také k malým inzerentů, jako jsem třeba já. V současné době se můj poutač zobrazuje u obou poskytovatelů asi 1000x za den, přesto mi vždy vyšli vstříc. A když došlo u jednoho z nich k výpadku, štědře se mi odškodnil.

U obou mám tu nejobyčejnější variantu účtu, kterou dají každému po splnění základních podmínek. Jak dopadnou VRS a Billboard při srovnání plusů a mínusů laickým uživatelem?

VRS.CZ

+ Výměnný poměr 1:1,
+ možnost zvolit pro zobrazování banneru jen viditelnou plochu,
+ levný nákup kreditů,
+ vyšší limity pro velikost bannerů,
+ podpora erotiky i warezu (uživatel může na svém webu tento obsah zakázat).

- Menší počet impresí u všech formátů,
- s tím souvisí praktická nemožnost cílení,
- občas nefunguje na 100% zakazování konkurence.

Billboard.cz

+ Lepší cílení na větší výběr kategorií,
+ možnost zakázat blikající a jinak otravné bannery,
+ větší počet impresí u všech formátů,
+ s tím souvisí, že pokud nezacílíte moc úzce, dochází ke spotřebě kreditů téměř v reálném čase,
+ přehlednější statistiky.

- Horší výměnný poměr než 1:1,
- "příplatky" za cílení,
- zobrazují i pochybné soutěže, IQ testy atp. (jde zakázat),
- nelze zvolit zobrazování banneru jen na viditelné ploše.

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet

U VRS necílím a zobrazuji banner jen na viditelných plochách. U Billboardu cílím, banner se zobrazuje kdekoli na stránkách. Clickrate je v obou případech stejný. Souboj výměnných reklamních systémů tedy pro mě končí remízou.

Co myslíte, pokusí se VRS nebo Billboard ohrozit monopol Seznamu, který je jediným českým provozovatelem kontextové reklamy?

Štítky: ,

Proč je fotbal nejoblíbenějším sportem na světě

Fotbal je naprosto výjimečným fenoménem, který nejenže přesahuje hranice sportu, ale v současné době zastává díky svému dopadu na trávení volného času miliard lidí pozici číslo 1 na globálním trhu se zábavou. Mezinárodní fotbalová federace má (i po zohlednění specifik Velké Británie) více členů než Organizace spojených národů, fotbal je tím, co nás napříč celou planetou spojuje.

Co je příčinou nekončící obliby fotbalu? Jaký podíl na tomto úspěchu mají jevy, které neradi vidí pravověrní fanoušci?

Fotbalová výbava je levná

Nebudeme se zde držet našeho malého českého rybníčku, ani myslet pouze na velké soutěže. Chce-li si partička začutat, stačí cokoli alespoň vzdáleně připomínající míč a troška rovné plochy. I basketbal je v porovnání s fotbalem sportem pro buržousty :)

Téměř každý fotbal alespoň někdy hrál

S předchozím bodem souvisí také to, že velká většina mužské populace fotbal alespoň v dětství vyzkoušela. Díky osobní zkušenosti je logicky větší tendence sledovat osudy bývalých spoluhráčů i přenosy velkých zápasů.

Globální trh s hráči zapojuje téměř celý svět

O tom, jak by měl určitý počet hráčů pocházet ze stejné země jako klub, za který kopou, se popsaly už tuny papíru. Čas ukazuje naprostou nesmyslnost podobných snah. Například sledovanost mezinárodních klubových zápasů přímo stojí na tom, že mohou diváci vidět i fotbalisty ze své domoviny. Navíc kluby z malých zemí z tohoto obchodu profitují a peníze ve svém teritoriu dále utrácejí.

Velké kluby hrají předkola

Opět souvisí s předchozím bodem. Jaký smysl má, když hraje Liverpool proti Dolnímu Polomu? Proč soupeří v kvalifikacích Anglie s Náhorním Karabachem? Je to obrovská reklama fotbalu na území trpaslíků. Další zdůvodnění netřeba.

Důležité zápasy jsou v TV zdarma

Před lety zde byla neúspěšná snaha o zpoplatnění některých (nejen) fotbalových přenosů. Ještě dnes se najdou experti, kteří v tom vidí budoucnost. Proč se pletou? Pro sponzory je daleko zajímavější mít stovky milionů diváků všech společenských vrstev než zlomek tohoto počtu z řad smetánky. Hlavně díky veřejné dostupnosti přenosů je fotbal tam, kde je.

Lidé milují debaty o sporných momentech

Oblíbeným tématem našich novinářů jsou úvahy o tom, z jakého důvodu nechtějí šéfové FIFA a UEFA ani slyšet o zavedení videa či jiné technické vymoženosti, která by jednoznačně rozsoudila sporné momenty. Vysvětlení je jednoduché: Právě díky sporným momentům má fotbal velkou část publicity, o uznaném či neuznaném gólu se mluví víc než o čemkoli jiném.

Kam dál?
Narocni.cz - Tipy na fotbal, vysoké kurzy, sázení na outsidery, value betting

Štítky: ,

Eli Ginzberg: Vývojově-psychologická teorie volby povolání

Před nějakou dobou jsem se tady na blogu zabývala volbou profesní kariéry. Dnes bych se chtěla k této problematice krátce vrátit, podívat se do historie a poreferovat o začátcích vývojově-psychologické teorie volby povolání.

Mezi průkopníky vývojově-psychologické teorie volby povolání patřil kolem poloviny 20. století psycholog Eli Ginzberg, který spolupracoval se sociologem S. W. Ginzburgem, ekonomem S. Axelrodem a psychiatrem, J. L. Hermem.

Základní poznatky o volbě povolání


- Volba není jednorázový akt a rozhodnutí, ale je to ireverzibilní – nenávratný proces,
- rozhodnutí, která následují po první volbě povolání, jsou sérií kompromisů mezi přáními, schopnostmi, zájmy a možnostmi jedince,
- nenávratnost je zdůvodněna tím, že finanční a časové investice v pozdějších fázích volby povolání jsou tak velké, že za normálních okolností není možné původní volbu změnit.

Proměnné, které jsou dle Ginzberga pro volbu povolání zásadní

a) Faktor reality – jedinec musí pod tlakem reality dospět k nějakému rozhodnutí,
b) faktor učení – ovlivňuje vzdělávací proces, který svou kvantitou a kvalitou působí na rozsah a typ rozhodování,
c) emocionální faktory – hrají roli v odpovědích jedince na tlak prostředí,
d) faktory osobních hodnot – různé hodnoty se manifestují v různých povoláních.

Ginzberg a spolupracovníci rozlišují následující stádia vývoje přístupu k volbě povolání

1) Období volby ve fantazii

- rané dětství – 10-11 let,
- děti se ještě dostatečně neorientují v realitě, uvažují a rozhodují se impulzivně na základě přání, mají představu, že mohou dělat jakékoli povolání.

2) Období pokusné problémové volby

- zájmová fáze (11.-12. rok) – děti rozlišují zajímavé – oblíbené a nezajímavé – neoblíbené činnosti,
- orientace na schopnosti (13.-14. rok) – přibývá kritérium schopností,
- orientace na hodnoty (15.-16. rok).

3) Období realistické volby (od 17.-18. roku)

- explorace – hledání a první pokusy v rámci zvoleného povolání, jedinec realisticky využívá zpětnou vazbu, kterou dostává od svého okolí,
- krystalizace – stabilnější volba, člověk objevil přijal určitý vzor povolání,
- specifikace – završení procesu volby, volba profesní specializace a postavení v profesi.

Kam dál?

Kariéra: Volba povolání a její zapeklitost

Psycholog a psychoterapie v Pardubicích

Použitá literatura:
KOŠČO, J., (1987). Poradenská psychológia. Bratislava : SPN.

Štítky: ,

Kdy nám konečně přestanou vládnout věci?

Včera jsme viděli zajímavý dokument s názvem Nakupuj, dokud nepadneš. Velice pěkně tam popisovali, jak mazaně nám výrobci vnucují spoustu nepotřebných věcí. Zasaženi jsou všichni, ti vnímavější o tom ví, ti tupější ne.

Utrácíme více za nezbytnosti nebo za zbytečnosti?

Smutné na dnešní době je to, že se řada lidí stala otroky zbytných věcí. Což Vám ani sobě nikdy nepřiznají, natolik jsou zblblí reklamami a údajným očekáváním okolí.

V práci se stále ještě odměňuje doba tam strávená, nikoli reálně podané výkony (nestíhající neschopa bývá za hrdinu, protože nezvládá svou práci a má moc hodin). Chcete-li si opatřit všechno, co je Vám vnucováno, není jiná cesta než vyhandlovat čas za peníze. Jsou to jednoduché počty, vyděláváte-li 100,- Kč čistá ruka na hodinu, pak např.:
- auto za 240 000,- stojí 2 400 hodin Vašeho života (100 dnů natvrdo),
- nová sedačka do obýváku za 24 000,- stojí 240 hodin Vašeho života (10 dnů natvrdo)...

Narazil jsem na 2 zajímavé grafy. Je z nich hezky patrné, za co utrácíme a za co bychom chtěli utrácet víc. Na prvním z nich zaujme, že vydáváme za bydlení i potraviny méně, než je součet rekreace + vybavení bytu + alkohol s tabákem + odívání a obuv. Šokující jsou výdaje za dopravu - bude hůř. Na druhém si všimněte nechuti utrácet více za kvalitnější jídlo a touhy rozhazovat za kraviny.
Graf 1
Struktura výdajů zaměstnaců - Za co utrácíme
Graf 2
Na co máme a nemáme dost peněz v rodinném rozpočtu

Kdy nám přestanou vládnout věci?

Onehdy jsem zaslechl od ing. K., který nechce publikovat, zajímavý názor, jehož gró je to, že vládne závist a chuť se předvádět. Přijde-li návštěva, je důstojně pohoštěna. Nevidí, jak rodinka žere každý den odpadky. Ale vidí novou kuchyň, co má kdo na sobě, fotky z dovolené...

Pomocí nařízení shora to změnit nepůjde. Z historie víme, že vždy zaniklo vše, co bylo špatné. Iluze štěstí z vlastnictví pitomin stále ještě mocně přebíjí negativa. Ne na věky. Logicky musí nastat okamžik, kdy i ten největší trouba zaregistruje následky vlády věcí: Zlikvidované vztahy, podlomené zdraví a poničená příroda.

Co pak?

Je třeba zodpovědět klíčovou otázku: Co by lidé dělali, nebylo-li by třeba produkovat velké množství zbytečností? Málokdo v dnešní době využívá volný čas k něčemu jinému než k té čí oné formě utrácení. Pracovní doba je bariérou, zaměstnanec 8 a více hodin za den utrácet jednoduše nemůže. U velké většiny populace by způsobilo zkrácení pracovní doby při zachování současné výše měsíční mzdy obrovské finanční problémy. Lidé by bohužel odmítali trávit nově získaný čas hraním s dětmi, čtením knížek, procházkami nebo jinou činností, která téměř nic nestojí.

Výroba kvalitního jídla pomocí technologií šetrných k životnímu prostředí (nemám přímo na mysli profláklé Bio potraviny) zabere mnohonásobně víc času než dnes používané metody. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a doprava v rámci menších celků rovněž nemohou fungovat tak efektivně jako velkovýroba s distribucí po celém kontinentu.

Vzniká zde obrovský prostor pro nová pracovní místa přímo tam, kde lidé žijí. Běžný občan dojíždějící 30 kilometrů vyrábět zbytečnosti tak může být zaměstnán kousek od domova. Navíc může dělat něco smysluplného. Peníze ušetřené za cestování a nepotřebné věci bude utrácet za dobré potraviny z regionu. Tím zajistí dlouhodobé fungování tohoto systému, za který jistě dostanu Nobelovu cenu :)

I když nevím, nevím. Komunismus by také mohl fungovat, kdyby lidé nebyli chamtivé a tupé prasata.

Kam dál?
Náš přístup k pracovní době: Jedna z příčin krize

Štítky: ,

Mazání videoklipů z YouTube - Harakiri nahrávacích společností

Setkal jsem se se záhadou. Od doby, kdy má každý po ruce záznamové zařízení, stává se to lidem méně často než dříve. Proto mě tato čest potěšila. O co jde?

Jak pravidelní čtenáři vědí, součástí některých článků jsou videoklipy a vystoupení našich i zahraničních umělců z YouTube. Bohužel dochází v čím dál větší míře (zejména u hudební produkce) k mazání těchto videí ze strany vlastníků práv. Záhadou je, proč to dělají. Jaký prospěch mohou mít nahrávací společnosti z toho, že jsou jejich ovečky méně vidět?

Jsem předpojatý

Abych byl seriózní, musím zmínit svou předpojatost. Nesouhlasím s tím, aby se desítky let po smrti muzikanta rejžovalo na jeho tvorbě. Za poslední půlstoletí si nevybavuji nikoho, kdo by nebyl slavný za života a stal se hvězdou až po odchodu na onen svět.

Ono to asi v mediální době jinak nejde. Obvykle se využije technik pohřebního marketingu ke krátkodobému zvýšení zájmu o tvorbu zemřelého. Hyeny hodují. Aby se nažraly, dal bych lhůtu na ochranu práv 5 let.

Jak bych využil práva na Jimiho Hendrixe

Nebojte, nebudu zde dlouze lkát nad stavem autorského práva. Situace je, jaká je.

Jedním z umazaných videí byl i Jimi Hendrix na Woodstocku (samozřejmě jsem ihned použil jiné). Co bych dělal, měl-li bych k dispozici práva na jeho tvorbu?

Snažil bych se ze všech sil, aby byl na očích. Nemazal bych Jimiho vystoupení z Youtube, sám bych je tam v nejlepší možné kvalitě nahrával. Poskytoval bych zdarma skalním fanouškům rarity, nabídl bych rockovým klubům bezplatné pouštění jeho koncertů. Objevil bych skvělého kytaristu, o kterém bych rozhlásil, že je nový Jimi Hendrix (dříve se tak mluvilo o Lennym Kravitzovi).

Co myslíte, vydělával bych víc než skuteční vlastníci Jimiho odkazu?

Odpovím si sám: Na 100% ano. Proč si tedy hudební vydavatelství slovy Josefa Škvoreckého serou do krku?

Vysvětlení záhady - Nahrávací společnosti páchají harakiri

Současní kormidelníci nahrávacích společností způsobili kvalitativní úpadek hudby na samé dno. Prodeje jsou díky jejich přístupu na minimu, mladé umělce nikdo neobjevuje, televizní rychlokvašky nevydělávají a staří pardálové stárnou.

Když japonský samuraj selhal, nesplnil úkol či jinak neuspěl, byla cestou k navrácení cti jemu i jeho rodině rituální sebevražda sepuka (u nás se spíše používá pojem harakiri).

Zřejmě proto se páni manažeři napříč různými vydavatelstvími rozhodli přivést celé odvětví na hunt. Hlavně ať to udělají rychle. Věřím, že na jejich "mrtvolách" vyrostou nová šedesátá léta.

Kam dál?
Pirátství 3. díl - Důsledky a budoucnost

Štítky:

Česká soda - To nejlepší z YouTube

Pravidelně sledujeme velmi zdařilý pořad Rozmarná léta českého filmu. V jednom dílu krátce zmiňovali film, který byl sestříhán koncem 90. let ze satirického občasníku Česká soda. Inu neváhal jsem a zamířil na Youtube, abych se přesvědčil, zda humor pánů Čtvrtníčka, Šteindlera a Vávry odolal zubu času. Jednoznačně ano. Ačkoli parodované pořady většinou dávno neběží a velká část zmiňovaných politiků již není na scéně, je to pořád sranda. Pozdější novácký pokus o restart tohoto formátu (Tele Tele) byl jen slabým odvarem. Tady máte 5 důkazů:

Česká soda: Alles Gute - Erna má narozeniny


Česká soda: Škoda Henlein


Česká soda: Benda a zpívanky


Česká soda: Sama doma


Česká soda: Seznamy homosexuálů


Kam dál?
Povídky Šimka a Grossmanna - video z Youtube

Štítky: ,

Pochybná zpráva o důchodové reformě

Dveře se zavírají

Tento týden se nesl ve znamení příprav na jednu z největších a nejsprostějších loupeží, kterou chystá vládnoucí garnitura v podobě tzv. důchodové reformy na obyčejné slušné lidi. Systém jak z Vás vycucat poslední peníze začíná mít jasné obrysy. Nikdo nebude ušetřen, snad jenom ti co nepracují a nikdy pracovat nebudou! Tenhle úryvek z plakátu, který byl vyvěšen na sloupu veřejného osvětlení, jsem si přečetl v pátek, než se přede mnou zavřely dveře autobusu a já jel debatovat s přáteli v restaurantu Síť.

Vyplácení důchodů

Debata s přáteli sklouzla též na téma důchodové reformy. Popravdě řečeno mně z hlavy nějak nešel článek ze sloupu a když jsem se nad ním zamyslel, musím uznat, že za určitých okolností by v něm snad mohl být i kus pravdy. Když si uvědomím snahy vládnoucích stran neúměrně prodlužovat odchod do důchodu a mazání medu kolem úst v podobě bezstarostného podzimu života, pokud budete v dostatečné výši a časovém horizontu spořit, je mně blivno.

Nejhorší je lhostejnost lidí, kteří jednají, jako by to nebyl jejich problém. Takových je tady bohužel většina. Nechci Vám podsouvat otřepanou frázi, že se to týká všech, ale v tomto případě to prostě skutečně tak je. Osobně si nedovedu představit člověka v 68 letech, jak každý den radostně dochází do práce a navíc je schopen konkurovat vědomostně či fyzicky lidem, kteří jsou v pracovním kolektivu příkladně o 50 let mladší. Jistě existují výjimky. V žádném případě tím nechci urážet starší spoluobčany, ale takových výjimek je minimum.

V mládí by ze sebe měl člověk vydat maximum, obětovat se, ve stáří odpočívat a užívat si klidu. Také je třeba vzít v potaz, že ne všichni pracují na postech THP pracovníků. Ano, pro mnohé to možná bude překvapení, ale jsou tady taky lidé profesně zařazení jako zedníci, malíři, kopáči a další manuelně pracující. Vize naší vládnoucí politické scény je svěží zedník v čerstvých pětasedmdesáti letech poskakující po lešení s kýblem v jedné a zednickou lžící ve druhé ruce. Jo a abych nezapomněl: Stále spoří!

Ultras

Naše úvahy byly přerušeny nějakým opilým fotbalovým fanouškem. Měl na šále, kterou předtím notně zmáčel v pivu, napsáno: Ultras. Zaslechl nás a mumlal něco o psích konzervách, které se můžou dělat z důchodců. Argument o tom, že bude jednou starý, ho zlomil. Zamyslel se a uznal tuto pravdu. Pak přišel s originelním nápadem, cituji: "Krávám z parlamentu vyliskat držku." Žádné krveprolití, jenom tam čas od času napochodovat a těm co by třeba zrovna chrápali, dát přes záda gumovou hadicí. "Kurvy," odtušil a odběhl směrem k venkovním dveřím. Pravděpodobně se z toho pozvracel. Těžko soudit jestli (jak tvrdil) taková procedura stoprocentně zabere. Co myslíte?

Informátor z parlamentních hajzlů

Většinou si fakta a události podobného rázu nechávám pro sebe a nikde je nepublikuji. Tento případ je ale natolik alarmující, že bych si vyčítal neposkytnout jej široké veřejnosti a to zvláště za předpokladu, jedná-li se o hašteření kolem nové důchodové reformy.

Ten večer se k nám přitočil ještě jeden host. Známe ho pouze od vidění, ale vždycky se o něm tvrdilo, že pracuje někde na vládě či co. Kromě svého decentního oblečení měl i uhlazené vystupování. Byl mírně přiopilý, ale přitom mimořádně sdílný. Povídá: "Kluci, vy kdybyste věděli, ale vy nevíte." No, zajímavý úvod, napadlo mě. Vylezlo z něho, kolik času v parlamentu prosedí na WC v kabince, protože má nějaké zdravotní problémy. No a paradoxně tam prej vyslechl debatu o tom, jak se nějací poslanci vzájemně chlácholí, ať si z těch důchodů nedělají takový větry, až to bude aktuální, tak budou už stejně mimo hru a budou mít nahrabáno, tak se jich to v podstatě netýká. Na obou prý bylo po hlase poznat, že jsou nejspíš pod obraz. To by možná vysvětlovalo jejich nonkonformní přístup k tak ožehavému tématu. Zpozorněli a pomalu se vytratili, když si náš informátor nahlas uprdl. "Nestačili si ani umýt ruce," říkal náš zvěd z kabinky. No, jestli je to možné, nebo je to jenom fikce a snaha, aby na sebe onen tajemný pán z vlády upozornil, není v našich silách posoudit.

To, aby poslanci namátkově prováděli dechovou zkoušku před jakýmkoliv hlasováním, je minimálně nasnadě a tento návrh by mohl být podpořen veřejnou peticí. Tuto zkoušku by mohl provádět příkladně ombudsman.

Loučím se, Tě péro a probůh nespořte!

Kam dál?
Co je větší svinstvo: Úplatky nebo známosti?

Štítky:

Trefně protivládně - výběr z diskusí na Internetu

Vláda lakomců pokračuje v šílené reformní jízdě. Slibované snižování daní a pokles nezaměstnanosti nepřichází, místo toho se neúnavně hledají další cesty, jak obyčejné lidi odrbat o peníze. Proti navrhované koncepci důchodové reformy brojí prezident republiky, odborové svazy i svazy zaměstnavatelů, ekonomičtí experti (nejen z NERVu), mezinárodní instituce, neziskové organizace, zdravotní pojišťovny, pravicová i levicová média... Marně. Stoosmnáctičlennou hlasovací mašinu by zastavil snad jen konec světa.

Zvýšení DPH má přihrát státu 58 miliard korun ročně. Krom občanů této země zde není nikdo, z jehož kapes by ty peníze mohly jít. Výpočet pro blbé: Máme cca 10 milionů obyvatel, průměrně člověk zaplatí navíc 5 800,- ročně, tatínek s maminkou a dvěma caparty 23 200,- Kč.

Tyto prostředky by mohly podpořit díky zahraničnímu růstu zlehka pookřávající ekonomiku a podílet se na vytvoření desítek tisíc pracovních míst. To by se ovšem musely utratit za výrobky a služby, nikoli skončit v nenasytném chřtánu státu.

Naneštěstí pro Českou republiku chybí v současném kabinetu jedinec natolik nesympatický, aby se proti němu obrátila veškerá zlost. Schází někdo hnusný a mastný jako Paroubek, kdo by spojil odpůrce změn.

Končím se svou lamentací. Mnoho nespokojenců má ostřejší jazyk než já. Vybral jsem pro Vás z diskusí na Internetu (hlas lidu, hlas boží) ty nejtrefnější protivládní příspěvky. Pošušnějte si :)

"Já to těm mladým přeju! Mlčí jak ovce, dobře jim tak. Na Facebooku se svolávají kvůli každé pitomině, ale tohle nesmyslné zdražování jim nevadí, tak ať si to zaplatí. Dobře jim tak!!!"
Zdroj: Momoko na Idnes.cz

"Monarcha má bobky. Tuší nezdar a tak si otvírá zadní vrátka. Nebo se již chystá do politiky a chce reformovat sám? V každém případě je mnoho lidí přeštastno, že jim vyzradil to, co už dávno vědí. Že totiž tzv. reforma penzí je jen kouřová clona pro další megazlodějinu. Proto tolik nejasností, zádrhelů, neprůhlednosti. Ono totiž nelze říct chceme vás okrást a máme to vymyšlené takto. Proto se mlží, reformuje, analyzuje, modifikuje, dohaduje napříč zlodějským spektrem. I senilní Klaus si toho všiml a musel s pravdou ven."
Kráceno, zdroj: Kája na Ihned.cz

"Spěch je pro darebáky nutný. Zvláště nabízejí-li zajíce v pytli. Když Vám vlezou zloději do bytu, taky spěchají. Když chtějí prodejci důchodce nachytat na předražené zboží, tak je taky nutí rychle podepsat smlouvu a koupit."
Kráceno, zdroj: Alžběta na Ihned.cz

"Důchodová reforma je podvod století. S důchodem od soukromých penzijních fondů se předem rozlučte. Naspořenou částku zničí buď:
- inflace (tutovka - v nejlepším případě dostanete 70% reálně naspořené částky),
- bude rozkradena (kolik fondů bylo vytunelováno v 90. letech),
- bude zestátněna (právě se stalo v Maďarsku, o omezení uvažuje Polsko),
- finanční krize (v roce 2008 málem zkolaboval celý finanční systém),
- další nečekané události, které jsou v horizontu 40 let pravděpodobné, jako je válka, revoluce, měnová reforma, úbytek ropy, státní bankrot apod."
Kráceno, zdroj: Franta na Aktualne.cz

"Do ulic!"
Zdroj: Patrik Rubeš na Novinky.cz

Štítky: ,

Google a Seznam si s námi pěkně pohrávají

V průběhu posledních 12 měsíců nedošlo na stránkách Zrcadlo.blogspot.com k žádným změnám html kódu, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit SEO. Struktura a rozsah zpětných odkazů také zůstává na přibližně stejné úrovni. Přesto zaznamenáváme poměrně velké výkyvy v návštěvnosti z Googlu a Seznamu.

Oba hlavní hráči na českém trhu spustili během této doby několik novinek. Seznam nasadil na podzim novou verzi vyhledávání, Google zase rozjel dynamické vyhledávání a náhledy. Podívejte se, jak se tyto změny projevily v procentuálním podílu návštěvníků našich stránek. Jedno procento představuje 130 - 170 lidí.

Květen 2010
Návštěvnost stránek Zrcadlo.blogspot.com z Googlu a Seznamu - Květen 2010

Říjen 2010
Návštěvnost stránek Zrcadlo.blogspot.com z Googlu a Seznamu - Říjen 2010

Únor 2011
Návštěvnost stránek Zrcadlo.blogspot.com z Googlu a Seznamu - Únor 2011

Teď to vypadá, že se po podzimním nárustu Seznamu vracíme do zaběhaných kolejí, Google opět vede. Co s tím udělá připravovaná třetí generace SeznamBota?

Štítky: ,

Zrcadlo - přehled textů